TURNERE I SKOLESEKKEN?

TURNERE I SKOLESEKKEN?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Akershus? Har du et spennende prosjekt på gang?
Frist for innmelding av produksjoner for 2019/20 er 15. september 2018.

Skjema for innmelding publiseres i løpet av sommeren.

Ikke lenger verksteder

Den kulturelle skolesekken i Akershus har ikke lenger verksteder i sitt program. Utøvere med idéer til verksteder kan i stedet henvende seg direkte til kommunene. Verksteder er produksjoner hvor elevaktivitet er det primære, og som gjerne går over lengre tid enn ordinære produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Spørsmål om formuleringer, budsjett eller lignende?
Ta kontakt med produsenten på det aktuelle fagfeltet, se ansattliste her.